THE DAKOTA ROCHE INTERVIEW - Scotty Cranmer / Vital BMX

Spotted via Vital BMX.